Szükséges-e a megvilágításmérőket hitelesíttetni?

A kötelező hitelesítésű mérőeszközöket a 127/199. (X.9)Kormányrendelet 2. számú melléklete határozza meg. Ez alapján a megvilágításmérő napjainkban nem kötelező hitelesítésű mérőeszköz.

Miért szükséges a megvilágításmérőt kalibráltatni?

A megbízható, hiteles mérések egy helyzet tisztánlátásának alapjai. Pontos és megbízható mérést csak a megfelelő állapotú, kalibrált mérőeszközzel lehet végezni. Jogszabály alapján a joghatással járó méréseket csak kalibrált mérőeszközzel lehet végezni. A 1991. évi XLV.törvény a mérésügyről 6.§ (1) határozza meg, hogy mely mérések bírnak joghatással. [Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy minőség tanúsítására — a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására — vagy hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használják fel; továbbá az élet- és egészségvédelem, a környezetvédelem és a vagyonvédelem területén.] E szerint pl. joghatással bíró mérés minden műszaki átadás-átvétellel kapcsolatos megvilágítás mérés.

Mi a különbség hitelesítés és kalibrálás között?

hitelesítés

kalibrálás

a jog eszközei által szabályozott (hatósági) tevékenység

nem hatósági tevékenység

hitelesítést csak a mérésügyi hatóság végezhet

mérőeszközöket bárki kalibrálhat

hitelesíteni a jogszabály által meghatározott mérőeszközöket kell

kalibrálni bármely eszközt lehet, ha a visszavezetettségét igazolni szükséges

a hitelesítésnek jellemzően előfeltétele a mérőeszköztípusra vonatkozó hitelesítési engedély megléte

a kalibrálásnak nincs engedélyezési előfeltétele

a (sikeres) hitelesítést törvényes tanúsító jel (és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja

a kalibrálás eredményeként kalibrálási bizonyítvány készül

a hitelesítési bizonyítvány hatósági dokumentum és meghatározott időtartamig érvényes

a kalibrálási bizonyítvány nem hatósági dokumentum és nincs érvénytartama

a hitelesítést jogszabályban előírt időközönként meg kell ismételni

a kalibrálás megújításáról a tulajdonos saját hatáskörében és saját felelősségére dönt