Hol lehet megvilágításmérőt kalibráltatni?

A megvilágításmérő kalibrálását érdemes gyártófüggetlen, akkreditált kalibrálólaboratóriumban végeztetni. Magyarországon ezen laboratóriumok listáját a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapja tartalmazza. 

Milyen szempontok alapján érdemes kiválasztani a kalibrálólaboratóriumot?

Az akkreditált kalibrálólaboratóriumok az akkreditált státusz fenntartásához kötelezően MSZ EN ISO 17025 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert működtetnek, a nemzeti etalonra visszavezetett etalonokkal rendelkeznek, rendszeresen részt vesznek laboratóriumok közötti összehasonlító mérésekben. Közöttük a személyzet szakmai felkészültsége, specializáltsága, valamint eszközparkjának, etalonjának minősége tesz különbséget. Ezekről a tényezőkről telefonos érdeklődéssel, akár egy személyes helyszíni látogatással győződhetünk meg.

Milyen gyakran szükséges a megvilágításmérő kalibrálása?

A kalibrálás gyakoriságát minden eseten az eszköz tulajdonosa dönti el. A döntés alapja lehet az eszköz felhasználási területe (élet-kritikus területek, biztonsági terület), vagy a szervezet által működtetett minőségirányítási rendszerben meghatározott intervallum, esetleg a cégcsoport kalibráltatási stratégiája. A CIE 19476:2014 dokumentum szerint a kalibrálás legnagyobb időköze két év. Fontos hangsúlyozni, hogy a szolgáltatást végző kalibráló laboratórium nem kompetens a kérdésben.

Hogyan történik a megvilágításmérő kalibrálása a LightingLabnál?

A LightingLab Kalibrálólaboratóriumban a megvilágításmérő optikai padon kerül rögzítésre, majd a megrendelő által kért skálapontnak megfelelő megvilágítást az érzékelő síkjában az országos etalonra visszavezetett laboratóriumi etalon detektorral állítjuk be. Ezután ugyanebben a pozícióban helyezzük el az ügyfél által beküldött megvilágításmérőt, és leolvassuk a kijelzett értéket az összes, ügyfél által megadott skálaponton. Amennyiben elérhető a készülék finomhangolásának hardveres vagy szoftveres lehetősége, a kalibrálás során a skálapontossági hiba korrigálására is van lehetőség.
Amennyiben az ügyfél minősítést is kért a mérőeszközre, a mérési eredmények megfelelőségét ellenőrizzük, és a megfelelőséget az ILAC-G8:09/2019 dokumentum elvei alapján jelentjük ki.
A kalibrált megvilágításmérő eszközre egyedi azonosítóval rendelkező kalibrálási bélyeget teszünk. A szolgáltatás 5 napos, 72 órás és 24 órás vállalási határidővel is elérhető.
A LightingLab Kalibrálólaboratórium eszközparkját az alábbi tényezők emelik ki a kalibrálólaboratóriumok közül:

  • 2016 óta rendelkezünk akkreditációval megvilágításmérők kalibrálására, 2020 végéig több száz megvilágításmérő kalibrálását, minősítését végeztük el az autóipar, gyógyszeripar, világítástechnikai tervezők, lámpatest gyártók számára.
  • Magyarország leghosszabb (5m) optikai padja, amelynek segítségével 1 lx és 4000 lx között fokozatmentesen, 2856K színhőmérséklet mellett, pusztán a távolság változtatásával állíthatók be a skálapontok
  • A magyar nemzeti etalonnal azonos gyártótól származó, azonos típusú és illesztési jóságú (f1’=1,05) laboratóriumi etalon detektor használata a kalibráláskor. Ezáltal a kalibrálás pontossága a legkedvezőbb, a mérési bizonytalanság (1,8%) pedig a magyarországi akkreditált kalibrálólaboratóriumok közül a legkisebb.

Lehetséges-e LED fényforráshoz kalibrálni a megvilágításmérőt?

A LED alapú világítási megoldások elterjedésével egyre gyakrabban jutnak el hozzánk a kérdések a LED alapú megvilágításmérő kalibrálásról. A kalibrálás egyik lényegi pontja a nemzeti etalonra való, megszakítatlan láncon keresztüli visszavezetettség. Mivel jelenleg a magyar nemzeti etalon az izzólámpa alapú kalibrálásra tartalmazza a mérési bizonytalanságot, így a magyar nemzeti etalonról leszármaztatott használati etalonnal rendelkező kalibrálólaboratórium – különösen a nem megfelelő f1’ illesztettségű kalibrálandó eszköz esetén – rejtett hibát vihet a kalibrálásba, ha nem izzólámpa alapú fényforrással kalibrál. A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE) TC2-90 munkabizottsága jelenleg vizsgálja a szabványosított LED etalon bevezetésének lehetőségét a jelenlegi – izzólámpa alapú – megvilágításmérő kalibrálás kiegészítéséhez, így a kérdés várhatóan a 2020-as évtized közepére kerülhet megválaszolásra.

Mi szükséges a kalibráláshoz?

A kalibráláshoz ajánlatkérő lapunk kitöltése szükséges. Ebben a műszer adatain kívül megadhatjuk a kalibrálandó skálapontokat is. Laboratóriumunk kétféle elv mérlegelését javasolja:
1. Az adott eszköz felhasználási területének megfelelően:

  • közvilágítási mérésekhez, vagy biztonsági (vész) világításhoz: 1 lx, 10 lx, 50 lx
  • beltéri világításhoz: 100 lx, 300 lx, 500 lx, 700 lx 
  • sportvilágításhoz az 1000 lx, 2000 lx, 3000 lx, 4000 lx

skálapontok alkalmazhatók.
Az adott eszköz vegyes felhasználása esetén a fenti skálapontok kombinálhatók, lehetőség van ezektől eltérő skálapontokon történő kalibrálásra is, felár nélkül.
2. Az adott eszköz méréshatáraihoz igazítottan: az eszköz minden méréshatárának legalább az alsó és a felső szélső értékéhez közeli skálapontokban. 

Az ajánlatkéréskor kell megadni továbbá, hogy szükséges-e az adott eszköz minősítése valamely követelmény (gyári specifikáció, valamely szabvány vagy előírás) szerint. Ennek meghatározása az eszköz tulajdonosának feladata. A leggyakrabban előforduló minősítés a gyári specifikáció, valamint a DIN 5032-7 szabványnak való megfelelőség szerinti minősítés.